STRAATBEELD, Juli 2021. Onderzoek naar duurzame water en -ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk Groen.

Vergroening van steden wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte. Maar vergroening vergroot ook de verdamping en dus de waterbehoefte in stedelijk gebied. In de praktijk kan dit leiden tot verdampingsreductie tijdens droogte en dus een minder effectieve verkoeling. Om meer inzichten hierover te verkrijgen, is stichting De Groene Stad samen met Wageningen University & Research (WUR) begonnen met het onderzoeksproject Duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen.