Donderdag 6 juli 2023 was het consortiumoverleg waarin de stand van zaken besproken werden en een aantal belangrijke beslissingen aan het consortium voorgelegd zijn. Deze pagina dient als naslagwerk omdat niet iedereen kon aanhaken bij de meeting. De meeting is vastgelegd en kan teruggekeken worden

 

 

Tijdens de meeting zijn er vragen aan het Consortium voorgelegd die in een MIRO board zijn beantwoord. Het MRO board is toegankelijk via:

TKI ESS - Consortium overleg, Online Whiteboard for Visual Collaboration (miro.com)

 

Ook zijn het overleg en de besluiten opgenomen in het verslag van de vergadering:

 

 

De presentatie is te bekijken en downloaden via: