Het project onderscheid drie onderzoeksvragen:

  1. Hoe bepalen we de waterbalans in de stad voor stedelijk groen, nu en in de toekomst?
  2. Welk type groen, uitgaande van het concept van functionele ecosystemen, zou er over 50 jaar in de stad kunnen of moeten staan?
  3. Wat zijn de verschuivingen in maatschappelijke kosten en baten van functioneel stedelijk groen als we met de eerste twee vragen wel, of juist geen rekening houden?

 

In het project worden ieder jaar 3 pilot projecten gedefinieerd, opgestart en in samenwerking met de consortium partners afgerond. Een pilot project kan betrekking hebben op en/of resulteren in:

  • rekenkundige toepasbare modellen;
  • soortlijsten, inrichtingsadviezen en rapportages;
  • concrete nieuwe en bestaande toepassingen in de praktijk, als demonstratie- of test objecten;

waarbij pilots uit het voorgaande jaar mede vorm geven aan de nieuwe pilots.

 

Pilot-resultaten worden na afronding van de pilot tussentijds (nationaal) in de pers gedeeld. Uiteindelijk worden alle resultaten gepubliceerd in een Handboek Functionele Ecosystemen met bijbehorende fact-sheets. Het gegenereerde hydrologisch-atmosferische model komt voor specialisten en geïnteresseerden ter beschikking. 

 

Het project is gestart in 2021 en eindigt december 2024