Bijeenkomsten

Ieder jaar worden de onderzoeksresultaten met het gehele consortium gedeeld. Tijdens die meetings wordt ook besproken wat de onderzoeksrichting wordt van de pilots voor het navolgende jaar. Via deze pagina kunnen met de onderstaande links de presentaties en beeld- en videomateriaal daarvan teruggevonden worden.