Rotterdam

Bomen en stedelijk groen in de stad leveren waardevolle diensten zoals een leefbaar stadsklimaat en meer stedelijke biodiversiteit. Het klimaat verandert, zeker in de stad. Hogere temperaturen en meer droogte hebben invloed op de gezondheid van onze groene infrastructuur. Minder beschikbaar water betekent minder groei, minder koeling en soms zelfs plantsterfte. Voldoende water beschermt stedelijk groen tegen droogteschade en zorgt voor het optimaal functioneren als Nature-based Solution. Water geven in de zomer is kostbaar en niet altijd wenselijk. Het aanleggen van een klimaatbestendige groeiplaats bij aanplant is een duurzame optie, die echter een investering op voorhand vergt.

 

We houden rekening met waterbeschikbaarheid van de ondergrond en definiëren wat droogte eigenlijk is voor beplanting, wat droogte doet met beplanting qua eco-systeemfunctioneren en wat dat verlies de stad zou kunnen kosten bij 'niets doen'. Hoe staan deze kosten en baten in verhouding, rekening houdend met het veranderende klimaat? Hoe verandert het speelveld bij investeringen in verbeterde groeiplaatsen van bomen of openbaar groen? En wanneer levert groene ruimte eigenlijk de meeste voordelen tegen de laagste kosten? Samen met de gemeente Rotterdam werken we aan een model om slimme keuzes te kunnen maken bij investeringen in multifunctioneel klimaatbestendige groene ruimte.