In de pilot Utrecht modelleren we de link tussen beschikbaar water in de ondergrond (het hydrologisch model) en werken we naar een koppeling met een meteorologisch model waarin plantverdamping is opgenomen. De zoektocht is naar de optimale verhouding tussen hittereductie door plantverdamping en een mogelijke toegenomen watervraag tijdens droogte.

 

Op die manier proberen we een kansenkaart te definiëren die aangeeft waar functioneel groen nodig is, rekening houdend met waar groen mogelijk is. Groene ruimte aanleggen waar geen water beschikbaar is, is in het kader van klimaatadaptatie bij hitte en droogte namelijk niet productief. We houden ons voor de oplossingen vanuit totaalplaatje te  benaderen, rekening houdend met groen, biodiversiteit en water.