Utrecht

De gemeente Utrecht groeit snel en wil een klimaatbestendige leefomgeving creëren waar stedelijk groen aan bijdraagt. Stedelijk groen biedt veel voordelen met betrekking tot gezondheid, verkoeling, omgaan met weersextremen en biodiversiteit. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) wordt de vergroeningsopgave benoemd. Het gaat om een uitbreiding van 440 hectare extra stedelijk groen, waaronder 60.000 bomen. Maar hoeveel bomen zijn er eigenlijk nodig om de stad voldoende te verkoelen en is er wel altijd genoeg water beschikbaar voor al dat groen? 

Verfijning bomengroeimodel

Boomkronen verkoelen de stad door schaduw te geven. Is de natuurlijke bijgroei van de bomen daarbij voldoende of zouden er meer bomen bijgeplant moeten worden? Om daar achter te komen, breiden we voor de gemeentelijke bomen in Utrecht een bestaand groeimodel uit: we nemen soort en soorteigenschappen mee en gaan rekening houden met de groeicurve per boomgrootte en leeftijdsklasse. Met deze eerste verfijningen van het model zal worden gekeken of er op buurtniveau bomen bijgeplant moeten worden en zo ja, hoeveel.

LHM-TEB koppeling

Planten en bomen zullen de stad niet alleen verkoelen door schaduw te geven, maar ook omdat ze water verdampen. Is er daarvoor wel voldoende water beschikbaar in een toekomst waarin steeds drogere en warmere zomers worden voorspeld? Voor verschillende vergroeningscenario’s berekenen wij het antwoord met behulp van een nieuwe modelkoppeling. Het Landelijk hydrologisch model (LHM) geeft informatie over de waterbeschikbaarheid in de bodem en ondergrond. Met het Town Energy Balance (TEB) model berekenen we de stedelijke temperatuur en plantverdamping. Door een koppeling tussen die twee modellen, krijgen we meer inzicht in de dynamiek tussen het groen, de waterbeschikbaarheid en de temperatuur. Dat stelt ons dus ook in staat om waterbeschikbaarheid en het groen op elkaar af te stemmen voor een blijvend vitale stad.