In Arnhem richt de pilot zich op het concept van 'Functionele Ecosystemen'. Een ecosysteem bestaat uit allerlei soorten planten en dieren, inclusief ondergronds bodemleven van ongewervelden, bacteriën en schimmels en hun onderlinge relaties. Een functioneel ecosysteem  is een resistent en klimaat robuust systeem dat op langere termijn onder wisselende omstandigheden diensten zoals hittereductie, biodiversiteit, ontspanning en educatie  kan blijven leveren.

 

Een functioneel ecosysteem in de stad onderscheid zich van het huidige stedelijk groen door

1) het circulair toepassen van ondergrond en uitgangsmaterialen

2) het creëren van een groenblauw netwerk van zeer biodiverse hotspots

3) een gemengde plantsoortkeuze met grassen, kruiden, struiken en indien mogelijk bomen, die past bij de locatie en de lokale bodemgesteldheid en

4) een plantenkeuze gebaseerd op inheemse soorten met ruimte voor spontane vestiging van nieuwe soorten.

 

In de eerste fase worden geschikte struiken en boomsoorten geïdentificeerd die bij het te verwachten toekomstige klimaat in Arnhem zouden kunnen functioneren, en welke bijdrage deze leveren aan stedelijke verdampingskoeling.

 

In latere pilots wordt gekeken hoe de verdamping en verkoeling door de functionele ecosystemen in de stad verbeterd kan worden door er juist weer water voor de beplanting (regenwater retentie) beschikbaar te maken.