Functionele ecosystemen gepresendeerd tijdens Klimaat Expo

Gepubliceerd op 1 mei 2023 om 14:29

De Nationale Klimaat Expo 2023 in Houten was gericht op het klimaatbestendig maken van Nederland. Vanuit Eco-Systeem-Stad gaven wij een presentatie over hoe het groen er over 50 jaar uit zou moeten zien zodat dat groen de biodiversiteit in de stad ondersteunt en bijdraagt aan het voorkomen van hittestress. Daarbij gaan we uit van het concept Functionele Ecosystemen.

Er is uitgelegd dat het een groenblauw netwerk is waar zowel planten en dieren als mensen onderdeel van uitmaken. In dit groen moeten natuurlijke processen (weer) kunnen plaatsvinden zodat het groen, jarenlang en onder wisselende omstandigheden, diensten zoals hittereductie kan blijven leveren. Dit functionele groen ziet er wat anders uit dan we gewend zijn: het kan soms wat rommelig aandoen en veranderen met het weer en de seizoenen. Er zijn geleidelijke overgangen in plaats van harde grenzen. Daarom zijn er tijdens de presentatie enkele voorbeelden gegeven hoe dit eruit kan zien. De uitdaging is om dit nieuwe type groen ook van voldoende water te voorzien door de seizoenen heen. Voor het Rijnpark gebied in Arnhem wordt hiervoor een oplossing gezocht door een groenontwerp te maken waarin eisen vanuit de biodiversiteit gecombineerd worden met de waterbergingsopgave en met maatregelen voor hittereductie.

Wil je meer informatie over ons werk in Arnhem? Kijk dan op de Eco-Systeem-Stad Arnhem pagina. Tuin en landschap schreef een artikel over de presentatie:

 

Bekijk voor een korte impresse de terugblik-video Klimaatexpo 2023

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.