Dashbord Klimaat Verandering

Gepubliceerd op 1 december 2021 om 14:33

Het Nationaal Deltaprogramma heeft een on-line dashboard gecreëerd met informatie op vijf klimaatthema’s: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per themaniveau geven we actuele informatie die wordt ondersteund met data over verschillende indicatoren die informatie geven over veranderingen in klimaat, hydrologie, landgebruik, watergebruik en mogelijke effecten van deze trends op de samenleving. 

Bekijk alles op Signaaldashboard | Deltaprogramma | Deltaprogramma 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.