i-Tree voor Stadsbomen in Europa

In de TKI ESS Pilot voor de gemeente Rotterdam hebben we i-Tree als rekenmodule gebruikt om de baten van stadsbomen in Nederland in Euro's door te rekenen, zodat we die data als input konden gebruiken in de kosten-baten analyse van groeiplaatsconstructies. 

Lees meer »

Dashbord Klimaat Verandering

Het Nationaal Deltaprogramma heeft een on-line dashboard gecreëerd met informatie op vijf klimaatthema’s: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per themaniveau geven we actuele informatie die wordt ondersteund met data over verschillende indicatoren die informatie geven over veranderingen in klimaat, hydrologie, landgebruik, watergebruik en mogelijke effecten van deze trends op de samenleving. 

Lees meer »