Dashbord Klimaat Verandering

Het Nationaal Deltaprogramma heeft een on-line dashboard gecreëerd met informatie op vijf klimaatthema’s: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per themaniveau geven we actuele informatie die wordt ondersteund met data over verschillende indicatoren die informatie geven over veranderingen in klimaat, hydrologie, landgebruik, watergebruik en mogelijke effecten van deze trends op de samenleving. 

Lees meer »