Op deze pagina worden veelgebruikte vaktermen toegelicht

Term UItleg
Detentie
Functioneel groen
Groene infrastructuur
Retentie
Ecosysteem
Ecosysteemdiensten
Functioneel ecosysteem
Urban Forest